White Façade Concrete & Terrazzo @ Bluport , Hua Hin

White Façade Concrete & Terrazzo @ Bluport , Hua Hin

Designer :    The Mall Group

Contractor : GEL (White Façade Concrete) บ.ซิมเฮงหลี เทอราซโซ จก.
 

  

 

 

 

 

 

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

 • White Façade Concrete & Terrazzo @ Bluport , Hua Hin

  01/06/2017

 • TERRAZZO in COMMUNITY SPACE , 72 COURTYARD

  24/08/2016

 • เชิญพบกับการสร้างสรรค์ลวดลายจากเสือ เดคอร์ โดยสถาปนิกและศิลปินชั้นนำของเมืองไทย

  21/04/2016

 • งานเทอร์ราซโซ ผสมผสานด้วยเส้นใยแก้วนำแสง บ้านพักตากอากาศ จ.ระยอง

  21/04/2016